Lopšelio-darželio „Pumpurėlio” bendruomenė aktyviai prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“: sausio 11 dienos ryte  dešimčiai minučių languose sužibo žvakučių liepsnelės, simbolizuojančios gyvą 1991 metų sausio įvykių atmintį.

Kviečiame visą darželio bendruomenę

dalyvauti pilietinėje iniciatyvoje

,,Atmintis gyva, nes liudija",

skirtoje prisiminti 1991 metų sausio įvykius

bei kartu pasidžiaugti apginta Lietuvos laisve.

Sausio 11 dieną 8 valandą ryte dešimčiai minučių languose uždegsime vienybės ir atminties žvakutes.

1

            „Žibuoklių“ grupės  vaikučių kartu su auklėtojomis padaryta prakartėlė iškeliavo į Lietuvos dailės muziejaus Pr. Domšaičio galerijos organizuojamą VII vaikų ir jaunimo kūrybos parodą „Mano prakartėlė“.

            Kviečiame visus iki 2019 m. sausio 6 d.  apsilankyti Klaipėdos m. Pr. Domšaičio galerijoje ir apžiūrėti prakartėlių parodą.

Penktadienio vakarą priešmokyklinės ,,Dobiliukų“ grupės ugdytiniai su savo tėveliais, seneliais skubėjo į vakaronę. Vaikai labai ruošėsi šiai vakaronei – gaminome žibintus, pynėme Advento vainiką. Vakaronės metu norėjosi vaikus ir tėvelius supažindinti su žaidimais, pajuokavimais, rateliais, giesmėmis, kurie yra žaidžiami advento laikotarpiu. Labai smagu, kad grupės tėveliai buvo labai aktyvūs. Jie kartu šoko, žaidė, dainavo. Rugilės mama vaikams pasekė sakmę apie avinėlį. Tėveliai uždavė vaikams mįslių, pamokino patarlių. Vakaronę užbaigėme ,,ausdami“ gerumo juostą –vieni kitiems siuntėme palinkėjimus.