Šie du mūsų ugdytinių Ąžuolo (6,5 m.) ir Miletos (6 m.)  darbeliai

buvo išsiųsti į Kauno miesto sanatorinį lopšelį- darželį  ,,Pušinėlis“,

kuriame organizuojama respublikinė paroda

,, Mes pavasarėlio laukiam, paukštelius namolio šaukiam“.