2020 m. kovo 2–6 dienomis dvi priešmokyklinio ugdymo ir dvi ikimokyklinio ugdymo grupės dalyvavo draugiškoje socialinio emocinio ugdymo (SEU) olimpiadoje „Dramblys“. Olimpiada organizuojama, siekiant atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą.

           Darželyje vaikai atliko užduotis skirtas ugdyti 5 pagrindines socialines emocines kompetencijas: savimonę, savitvardą, socialinį sąmoningumą, tarpusavio santykius, atsakingų sprendimų priėmimą. Buvo ugdomas vaikų gebėjimas susikaupti, bendradarbiauti, dirbti komandoje. Užsiėmimų metu tobulėjo vaikų tarpusavio santykiai, išmokome labiau išklausyti ir išgirsti vieni kitus. Vaikai smagiai ir įdomiai bendraudami praleido šią savaitę. Kadangi užduočių kiekvienai kompetencijai ugdyti pateikta po keletą, tai pasibaigus draugiškai olimpiadai, visos jos bus atliktos ugdant SEU.