Vadovaudamiesi Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-372 „Rekomendacijų dėl ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu patvirtinimo“ nuo 2020 m. kovo 30 dienos pradedamas nuotolinis vaikų ugdymas.

Kokiu būdu visa tai vyks?

  • Pirmadieniais pedagogai elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“ ir/ar kiekvienos grupės uždaroje Facebook paskyroje pateiks savaitės užduočių paketą (užduotys lengvai suprantamos, atliekamos internetu arba iš kiekvienuose namuose esančių daiktų). Mieli tėveliai, vaikams reikės Jūsų pagalbos! Užduotis galite atlikti Jums patogiu laiku per savaitę;
  • Kartą per savaitę pedagogai susisieks su Jūsų vaikais ir/ar su Jumis Jums patogiu būdu (telefonu, messenger’iu, facebook’u ar kt.) aptarti kaip sekasi, kokių klausimų iškyla, palaikyti gyvą bendravimą su vaiku;
  • Atlikę užduotis, darbelių, užduotėlių nuotraukas, siųskite pedagogams į facebook’ą, messenger’į ar elektroninį paštą. Mums svarbus grįžtamasis ryšys ir vaikų ugdymosi pasiekimai.

Užduočių paketas savaitės eigoje gali būti koreguojamos ar papildomos nauja medžiaga.

Pedagogai konsultuoja vaikų tėvus telefonu  pagal grupės pedagogų darbo grafiką.

      Labai tikimės Jūsų geranoriškumo ir abipusio bendradarbiavimo.