Siekdami užtikrinti Jūsų ir Jūsų vaikučių saugumą lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“:

- vaikučius  į darželį vesti nuo 7.30 iki 8.30 (vėliau darželis rakinamas) ;

- įeiti tik per lauko duris tos laiptinės, kurioje yra grupė;

- prie įėjimo matuojama temperatūra  vaikui ir jį atlydinčiam asmeniui;

-  vaiką į darželį palydintys ir vakare pasiimantys asmenys privalo įstaigoje ir jos teritorijoje dėvėti  apsaugines kaukes;

- su darželio lankymo tvarka,  parengta  esant ekstremaliai situacijai (vadovaujantis  valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu ( 2020-08-17) ir vykdant LR Sveikatos apsaugos ministro nurodymais) ugdytinių tėveliai supažindinami pasirašytinai.