I ETAPAS

     Sausio 23 dieną darželyje startavo naujas regioninis renginys. Pirmieji dalyvavo didžiausi vaikai iš „Linelių“, „Žibuoklių“, „Ramunių“ ir „Saulučių“ grupių. Salėje vieni kitus palaikė skanduotėmis, plojimais, trepsėjimais. Vaikams judėjimas teikia didžiulį džiaugsmą, tuo visi įsitikinome.

Priešmokyklinės ,,Žibuoklių" grupės ugdytiniai vyko į P. Domšaičio galeriją ir dalyvavo edukacijoje ,,Nuo lašelio iki debesies". Vaikai sužinojo kaip mažas lašelis iš šaltinėlio keliauja į upelį, iš upelio į upę ir jūrą, o vėliau lašelis kyla į debesėlį ir vėl sugrįžta į žemę lietučiu. Pavaikščioję ir apžiūrėję ekspoziciją vaikai piešė lietaus lašelius, juos puošė, kirpo, klijavo. Su pasigamintais lašeliais vaidino šešėlių teatrą. Į darželį grįžome pasisėmę naujų žinių ir su gera nuotaika.

Šių metų sausio 20 dieną 10 val. „Ramunių“ grupės vaikai buvo išvykę prie Žardės tvenkinio, kur kartu su Klaipėdos lopšelio – darželio „Alksniukas“ vaikais kartu ėjo pasivaikščioti, pamaitino gulbes, bandė suskaičiuoti, kiek tvenkinyje ančių, stebėjo gamtoje vykstančius pokyčius.

Šiandien vaikai su mokytojomis prisijungė prie pilietinės iniciatyvos

 ,,Atmintis gyva, nes liudija".

Languose buvo uždegtos vienybės ir atminties žvakutės. Vaikams buvo pasakojama apie 1991 metų sausio įvykius, žiūrėjo filmus, skirtus sausio 13-ai paminėti. Grupėse vaikai piešė piešinius - juose vaizdavo šios dienos įspūdžius.

Informuojame, kad prašymų mokytis 2020–2021 mokslo metais, t. y. nuo 2020 m. rugsėjo 1 d., registraciją planuojama pradėti 2020 m. vasario–kovo mėnesiais.  Konkrečias datas nustatys Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius įsakymu ir apie tai gyventojai bus informuojami Savivaldybės, ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo mokyklų interneto svetainėse, miesto dienraščiuose.

                                                                                                                                     Švietimo skyrius