NVŠ mokytoja D. Bušeckienė pranešime  ,,STEAM veiklos su ankstyvojo ir jaunesniojo amžiaus vaikais“  supažindino su vykdytomis tyrinėjimo – kūrybinėmis  veiklomis ,,Kas krepšyje“, ,,Lapų mozaika“, ,,Lapų atspaudas“, ,,Rudenėlio konservai“, ,,Statom namą boružiukui“, ,,Spalvotų ryžių džiaugsmas“, ,,Aš ir smėlis“. Vaikams  šiose veiklose sudaryta galimybė aktyviai tyrinėti ir taip pažinti pasaulį, tapti kūrėjais, įgyti matematinių žinių.Vaikai  veikė su įvairiomis gamtinėmis medžiagomis,pojūčiais  pažino jų savybes, tapo kūrėjais.  Tyrinėjimas panaudotas kaip STEAM ugdymo metodas.