Mažieji labai mėgsta eksperimentuoti ir labai džiaugiasi, kai tai gali padaryti patys. Mėginau parodyti vaikams, kad eksperimentai galimi ir dailėje.  Jausmas, kuomet vaikui leidžiamama pajusti džiaugsmą pačiam atliekant eksperimentą ir pamatant rezultatą, yra nepakartojamas. Vaikai visuomet nori išsiaiškinti, kaip viskas vyksta.

Į  metodinę dieną savo patirtimi pasidalinti  pakvietėme ir socialinius partnerius - mokytojas iš Klaipėdos lopšelių-darželių ,,Papartėlis”, „Pagrandukas“, „Rūta“.

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Papartėlis” ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Jocienė parengė pranešimą „Smagūs eksperimentai“ .

Lopšelio-darželio „Rūta“ priešmokyklinio ugdymo  mokytoja  Toma Bernatavičienė pasidalino dalyvavimo tarptautiniuose e Twinning projektuose  patirtimi.

Lopšelio-darželio  „Pagrandukas“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rasa Brazienė iliustruodama filmuota medžiaga pasakojo kaip inovatyvūs ugdymo(si) metodai padeda ankstyvojo amžiaus vaikų  visapusiškai raidai.

PROGRAMA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“ STEAM VEIKSMŲ PLANAS 2019-2020 METAMS

 Kasdien vaikai liečia, ragauja, stebi, klauso, uosto, stengdamiesi pažinti artimiausią savo aplinką. Stebėdami ir eksperimentuodami jie bando suprasti pasaulį: jau kūdikystėje vaikai veikia kaip mokslininkai ir visais savo pojūčiais tyrinėja aplinką.

              Apie STEAM ugdymą mokyklose jau kalbama gana ilgą laiką, tačiau apie STEAM ikimokykliniame ugdyme plačiau kalbėti pradėta tik 2018 metais. Kokybiškas ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, kaip ir visa šalies švietimo sistema, privalo prisidėti prie darnaus vystymosi ir STEAM plėtotės. STEAM skatina vaikus tyrinėti realias problemas, tačiau žaismingai, su malonumu. STEAM sričių  ankstyvasis ugdymas vyksta per kasdienę rutiną, žaidimo patirtis, veiklą natūralioje ir virtualioje aplinkoje, veiklas su specialiomis priemonėmis, projektus.

              Tyrinėdami vaikai tampa aktyvūs ugdymo proceso dalyviai, veikia savarankiškai ir grupelėmis. Tam, kad tyrimas pavyktų, jie turi susikaupti, kantriai išlaukti bandymo pabaigos, dirbti atsargiai. Tai – svarbūs įgūdžiai šiuolaikiniam vaikui, kuris pasižymi padidėjusiu judrumu, siekia greito rezultato.

              Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ bendruomenė nuosekliai ir sistemingai įgyvendina STEAM idėjas kasdieninėje ugdymo(si) praktikoje.

          Sausis-vasaris. „Sniego dažymas“ ir „Sniego skulptūrų kūrimas“. Piešimas ant sniego vaikams suteikia daug teigiamų emocijų. Žaisdami su sniegu kieme ikimokyklinukukai ugdosi kūrybingumą, saviraišką, socialinius-emocinius įgūdžius, pažintinius gebėjimus.

          Kovas. Tyrinėjimų mėnuo. Realizuodami STEAM idėjas, vaikai atlieka įvairius eksperimentus. Vanduo ir žemė. Kiti netradiciniai eksperimentai. Pažymėtina, jog organizuojant STEAM veiklas skatinamas vaikų smalsumas, motyvacija kurti, konstruoti, tyrinėti, eksperimentuoti, atrasti.

          Balandis. Dalyvaujame edukacinėje programoje „Magiški kiaušiniai“. Suteikiama  galimybė stebėti, kaip iš atrodytų paprasto kiaušinio išsirita viščiukai. Jais rūpintis ir džiaugtis, tiesiog savo darželio grupėje.

          Įdomesnis geometrinių figūrų pažinimo būdas.

          Svečiuose insektariumo specialistai-edukologai, atvežę vaikams parodyti įvairius voriukus, vabaliukus ir keletą roplių. Mažieji gamtos tyrinėtoja turėjo progą ne tik savo akimis pamatyti, bet drąsesnieji netgi paliesti nematytus gyvūnėlius.

          Piešimas yra puikus laisvalaikio praleidimo būdas, lavinantis vaiko kūrybiškumą, smulkiąją motoriką, erdvės suvokimą. Mes išbandėme keletą netradicinių piešimo būdų: piešimas ant maistinės plėvelės, folijos ir pan. Vaikams tai vis kitokia ir neapsakomai įdomi patirtis, o procesai visada skirtingi ir unikalūs.

         Veiklų išbandymas netradicinėse erdvėse, įprastų dalykų pateikimas kitaip,bendruomenės (tėvų) į(si)traukimas į ugdymo procesą.

          Praktinė „skani“veikla. Maži darbininkai viską norintys ne tik pamatyti, bet ir paliesti, kurti, atrasti.

          Gegužė.  Augalų stebėjimas ir tyrinėjimas.

        Netradiciniai menai. (Menai kuriami iš netradicinių priemonių, gamtinės medžiagos, atliekų ir pan.)

        Technologijos. Bitutės robotas naudojimas.

         Birželis. Matematiniai sprendimai. Ugdymo metodų, būdų, skirtų vaikų gebėjimų plėtotei taikymas per patirtinį ugdymą(si) veikiant: praktinės tiriamosios veiklos ir kt.

         Smėlis-puiki terpė simbolinei raiškai.

         Vaikai stebi ir lygina muilo burbulų ir pienių pūkelių skrydžius.

         Pirštukų didelė šeima....Susipažinkime su ja...

         Ieškom, randam, kuriam, stebim...