Ginvilė Barauskienė lapkričio mėn „Pumpurėlio“darželyje organizuotoje metodinėje dienoje skaitė pranešimą „STEAM – kasdieninėje penkemečių veikloje“.

        Vaikai kviečiami eksperimentuoti, tyrinėti ir bet kurią temą analizuoti skirtingai.STEAM  ugdymas išlaisvina vaikus ir pedagogus. Vaikai tobulina savo įgūdžius, samprotauja, mokosi, geriau sukaupia dėmesį, stiprina pasitikėjimo savimi jausmą.

NVŠ mokytoja D. Bušeckienė pranešime  ,,STEAM veiklos su ankstyvojo ir jaunesniojo amžiaus vaikais“  supažindino su vykdytomis tyrinėjimo – kūrybinėmis  veiklomis ,,Kas krepšyje“, ,,Lapų mozaika“, ,,Lapų atspaudas“, ,,Rudenėlio konservai“, ,,Statom namą boružiukui“, ,,Spalvotų ryžių džiaugsmas“, ,,Aš ir smėlis“. Vaikams  šiose veiklose sudaryta galimybė aktyviai tyrinėti ir taip pažinti pasaulį, tapti kūrėjais, įgyti matematinių žinių.Vaikai  veikė su įvairiomis gamtinėmis medžiagomis,pojūčiais  pažino jų savybes, tapo kūrėjais.  Tyrinėjimas panaudotas kaip STEAM ugdymo metodas.

Metodinėje dienoje buvo atlikti eksperimentai „ Beorė erdvė stiklainyje“, „ Pradurk balioną jo nesusprogdinęs“. Atliko tyrinėjimus „Šokančios uogytės“, „ Kiaušinis butelyje“.

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja D. Armanavičienė kartu su priešmokyklinės ,,Linelių“ grupės ugdytiniais, metodinėje dienoje, kuri vyko 2019-11-28d., parodė praktinę veiklą ,,Magiškoji laboratorija“. Vaikai metodinės dienos dalyviams parodė tris eksperimentus. Pirmojo pavadinimas ,,Cukraus tirpimas“. Vaikai aiškinosi, kodėl cukrus tirpsta ir kokį pavidalą jis įgyja jau ištirpęs. Antrasis eksperimentas vadinosi ,,Neoninė lempa“. Vaikai sužinojo, kas įvyksta, kai ant aliejaus užpili spalvoto vandens ir įmeti aspirino tabletę. Trečiasis eksperimentas - ,,Pasislėpę daiktai“. Vaikai ieškojo po kruopomis paslėptų įvairių daiktų magneto pagalba. Taip jie išsiaiškino, kuriuos daiktus magnetas pritraukia, o kuriuos – ne.

Eglė Dapšauskienė

Klaipėdos m. l/d „Pumpurėlis“

Mokytoja metodininkė

2019 m.

Kaip atnaujinti ir praturtinti ugdymo(si) procesą,

nenaudojant brangių priemonių?

Pasinaudoti edukacinėmis ir kūrybos erdvėmis.

Edukacinių išvykų nauda

Ugdomos, gilinamos mokomųjų dalykų žinios;

Plečiasi akiratis;

Tobulinami, plėtojami tarpasmeniniai santykiai;

Vyksta regimasis patyrimas nestandartinėje aplinkoje;

Didinama motyvacija;

Ugdomas pozityvus požiūris (į bendraamžius, suaugusius, aplinką);