KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS 2019-2020 M. M.

Eil Nr

Vardas, pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

 1.  

Asta Levanienė

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Aukštasis universitetinis, Šiaulių K. Preikšto pedagoginis institutas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

Mokytoja – metodininkė

 1.  

Aušra

Čeledinienė

Meninio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, muzikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Vyr. mokytoja  

 1.  

Ramutė Lesanavičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Mokytoja – metodininkė

 1.  

Loreta Baranauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis, ŠPI, auklėtoja- metodininkė

Vyr. mokytoja

 1.  

Daiva Bušeckienė

Mokytoja, neformaliojo švietimo mokytoja

Aukštasis, ŠPI, auklėtoja-metodininkė

Mokytoja – metodininkė

 1.  

Jurgita Škultinienė

Mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, vaikystės pedagogika, edukologijos bakalauro kvalifikacijos laipsnis

Mokytoja – metodininkė

 1.  

Dalia Armanavičienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Mokytoja – metodininkė

 1.  

Eglė Dapšauskienė

Mokytoja

Aukštasis, KU vaikystės pedagogika, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

Mokytoja – metodininkė

 1.  

Lina Kasputienė

Logopedė

Aukštasis, ŠPI, specialiosios pedagogikos ir logopedijos specialybė

Logopedė-metodininkė

 1.  

Rasa Paulauskienė

Mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Vyr. mokytoja

 1.  

Jolanta Kleibienė

Mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogė

Vyr. mokytoja

 1.  

Alina Juškienė

Mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija

Mokytoja

 1.  

Irena Belskienė

Mokytoja

Aukštasis, Šiaulių K. Preikšto pedagoginis institutas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

Mokytoja

 1.  

Vita Celiščeva

Mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija

Mokytoja

 1.  

Vilma Sakalauskienė

Mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

Mokytoja

 1.  

Diana Stonkienė

Mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikacija

Mokytoja

 1.  

Ginvilė Barauskienė

Mokytoja

Aukštasis, ŠPI, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojo, auklėtojo kvalifikacija

Mokytoja – metodininkė

 1.  

Aušrinė Ūkanytė

Mokytoja

Studijuoja ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką

-

 1.  

Gintarė Rupšlaukytė

Mokytoja

Studijuoja ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką

-

 1.  

Ieva Jokšienė

Mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija

Mokytoja

 1.  

Julija Markevičė

Mokytoja

Studijuoja ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką

-

 1.  

Karolina Narvydaitė

Mokytoja

Aukštasis, Klaipėdos valstybinė kolegija, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo kvalifikacija

Mokytoja

 1.  

Rasa Juknaitė

Mokytoja

Studijuoja ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką

Mokytoja

 1.  

Lijana Račkienė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Aukštasis universitetinis,

Vilniaus pedagoginis universitetas

Chemija ir taikomieji darbai

Mokytoja

 1.  

Asta Tutlienė

Neformaliojo švietimo mokytoja

Aukštasis universitetinis, KU kūno kultūros pedagogika, edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis

-

 1.  

Asta Šeinienė

Mokytoja

Studijuoja ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogiką

Mokytoja

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PUMPURĖLIS“  NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ

SĄRAŠAS  2019-2020 M. M.

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Išsilavinimas

Pareigybės pavadinimas

 1.  

Agnė Klimavičiūtė

aukštasis

direktoriaus pavaduotoja

 1.  

Vilma Sakalauskienė

aukštasis

raštinės administratorė

 1.  

Jolanta Ragauskienė

aukštasis

specialistė

 1.  

Ilzė Garionienė

vidurinis

sandėlininkė

 1.  

Dalia Urbonienė

aukštasis

mokytojos  padėjėja

 1.  

Birutė Žilienė

spec. vidurinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Jolanta Tamošauskienė

vidurinis

valytoja,

mokytojos padėjėja

 1.  

Adelė Kielienė

spec. vidurinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Eglė Kazlauskaitė

vidurinis

mokytojos padėjėja,

darbininkė

 1.  

Irena Skarienė

vidurinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Lina Kaveckienė

vidurinis profesinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Vilija Svobutienė

vidurinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Leonora Lebedeva

spec. vidurinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Gražina Bartkienė

vidurinis profesinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Audronė Špečkauskienė

spec. vidurinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Violeta Pranauskienė

spec. vidurinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Viktorija Mažeikienė

vidurinis

mokytojos padėjėja

 1.  

Aldona Česlauskienė

vidurinis profesinis

virėja

 1.  

Nijolė Babarskienė

spec. vidurinis

virėja

 1.  

Irena Gedrimienė

spec. vidurinis

virėja

 1.  

Andrej Permiakov

spec. vidurinis

kiemsargis

 1.  

Zigmas Rentauskas

spec. vidurinis

darbininkas

 1.  

Dmitry Nikolaenkov

spec. vidurinis

darbininkas